Vaizdai

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

LSSR KGB Operatyvinio-techninio skyriaus darbuotojų posėdis

1989-02-07 VIDEODOKUMENTAI
Tema: 03. Lietuva SSRS okupacijos metais (1940–1941, 1944–1990 m.), 13. Tautinis atgimimas Lietuvoje (1988–1990 m.), 17. NKVD-MVD, NKGB-MGB-KGB darbuotojai, stribai, agentai

Vilniuje, LSSR KGB pastate (Gedimino pr. 40/1) vyksta LSSR KGB Operatyvinio-techninio skyriaus darbuotojų susirinkimas. Skyriaus viršininkas Kazimieras Vytautas Stongvilas skaito KGB vadovybės raštą dėl agentūrinių-operatyvinių priemonių taikymo vasario 15–17 d., vykstant Vasario 16-osios minėjimo renginiams. Viršininkas ir kolegos sveikina skyriaus 2-ojo poskyrio spec. paskirties vertėją L. Valučko gavus leitenanto laipsnį.

Įvykio vieta
Vilnius
Dokumento apimtis (dydis (cm), trukmė)
00:08:05
Fondo Nr.
K-38
Apyrašo Nr.
2
Bylos Nr.
6
Lapų Nr.
2