Vaizdai

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

Skulptoriaus Juozo Zikaro statulos „Laisvė“ atidengimo iškilmės

1989-02-16 VIDEODOKUMENTAI
Tema: 03. Lietuva SSRS okupacijos metais (1940–1941, 1944–1990 m.), 13. Tautinis atgimimas Lietuvoje (1988–1990 m.), 28. Kultūra, 32. Renginiai

Kaune, Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje vyksta skulptoriaus J. Zikaro statulos „Laisvė“ atidengimo iškilmės. Iškilmėse kalba: kardinolas Vincentas Sladkevičius, Lietuvos komunistų partijos Centro komiteto pirmasis sekretorius Algirdas Brazauskas, Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio (LPS) nariai Česlovas Stankevičius, Arvydas Juozaitis, Vidmantas Povilionis, Audrius Butkevičius, svečias iš Vokietijos Kęstutis Girnius, Lietuvos laisvės lygos narys Jurgis Mockapetris, Estijos ir Latvijos atstovai, Lietuvos tautinio jaunimo sąjungos „Jaunoji Lietuva“ atstovas Stanislovas Buškevičius, skautų organizacijos veteranas Feliksas Šakalys, buvęs politinis kalinys kunigas Pranas Račiūnas, Lietuvos nepriklausomybės kovų savanoris Boleslovas Žitkevičius, „Tremtinio“ klubo atstovas. Iškilmėse buvo perskaityta 1989-02-15 LPS Seimo 3-iojoje sesijoje priimta deklaracija, kurioje LPS išreiškė tautos ryžtą taikiu būdu atkurti savo teises, pabrėžta tautų apsisprendimo teisė, siekimas teisinio, politinio, ekonominio ir kultūrinio Lietuvos savarankiškumo ir valstybinio suvereniteto.

Įvykio vieta
Kaunas, Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelis
Dokumento apimtis (dydis (cm), trukmė)
00:53:24
Fondo Nr.
K-38
Apyrašo Nr.
2
Bylos Nr.
7
Lapų Nr.
2