Vaizdai

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

Parašų rinkimo akcija

1989-01-27 VIDEODOKUMENTAI
Tema: 03. Lietuva SSRS okupacijos metais (1940–1941, 1944–1990 m.), 13. Tautinis atgimimas Lietuvoje (1988–1990 m.), 32. Renginiai

Vilniuje, prie Lietuvos komunistų partijos (LKP) Centro komiteto (CK) rūmų (dabar – LR Vyriausybės rūmai, Gedimino pr. 11) susirinkęs nedidelis pulkelis žmonių. Renkami parašai, žmonės šnekučiuojasi. Vyras laiko transparantą su užrašu vienoje pusėje – „Konsulatui ne! Lietuvi, atminki, kiek jau vargsta Lietuva, vis per bailumą, nuolankumą, svetingumą, tiek rodytą landiems ir išsigarbinusiems kitataučiams!“, kitoje pusėje – „LLR konsulatui – NE“.

Įvykio vieta
Vilnius, I. Černiachovskio (dabar – V. Kudirkos) aikštė
Dokumento apimtis (dydis (cm), trukmė)
00:21:11
Fondo Nr.
K-38
Apyrašo Nr.
2
Bylos Nr.
8
Lapų Nr.
1