Vaizdai

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

Vladimir Kryštin demonstruoja SSRS KGB pasienio kariuomenės karinio dalinio 2297 karininkui, kaip perlindo spygliuotą tvorą pasienyje su Lenkija.

1990-05-20 Nuotrauka, įklijuota rašytinėje byloje
Tema: 12. Neginkluotas antisovietinis pasipriešinimas Lietuvoje (1956–1987 m.)
V. Kryštin, g. 1950 m. Kemerovo m., Odesos m. gyventojas, 1990 m. pėsčiomis iš Latvijos atėjo į Lietuvą. 1990 m. gegužės 18 d. Lazdijų r. prie Aukštakalnio k. perėjo Lietuvos sieną su Lenkija, kurioje nuėjo 6 km. Suimtas Lenkijos pasieniečių, perduotas SSRS KGB pasienio kariuomenės kariniam daliniui 2297 (Marijampolės m.), kuris iškėlė baudžiamąją bylą ir perdavė ją nagrinėti neteisėtai veikusiam SSRS KGB padaliniui Lietuvoje. Patalpintas KGB padalinio Lietuvoje tardymo izoliatoriuje.V. Kryštin tardytojui nurodė, kad Lietuva paskelbė nepriklausomybę nuo SSRS, todėl manė, kad dvi mažos tvoros kurias perėjo, „buvo sovietų sienos likučiai“, o aukšta tvora-tai siena su Lenkija, kurią jam buvo įdomu įveikti. Vilniaus psichoneurologinės ligoninės teismo psichiatrų ekspertų komisijos sprendime rašoma, kad, „sirgo lėtine psichine liga nuo 19 m.“, „nusikaltimo padarymo metu negalėjo suprasti savo veiksmų“. Neteisėtai Lietuvoje veikusio Maskvos statytinio A. Petrausko vadovaujamos „Lietuvos SSR prokuratūros“ 1990 m. liepos 18 d. nutarimu, baudžiamoji byla nutraukta, V. Kryštin išsiųstas gydytis pagal gyvenamąją vietą į Odesos m.
Autorius
SSRS KGB pasienio kariuomenės karinio dalinio 2297 kpt. S. Fočenkov
Įvykio vieta
Lazdijų r., netoli Aukštakalnio k.
Dokumento apimtis (dydis (cm), trukmė)
16,5 x 10
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
P-16919
Lapų Nr.
89