Vaizdai

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

LKP aktyvas susitikime su TSKP CK Generaliniu Sekretoriumi Michailu Gorbačiovu jo vizito Lietuvoje metu.

1990-01-13 Nuotrauka
Tema: 03. Lietuva SSRS okupacijos metais (1940–1941, 1944–1990 m.), 13. Tautinis atgimimas Lietuvoje (1988–1990 m.), 21. Komunistų partija, 32. Renginiai, 34. SSRS veikėjai
Pirmoje eilėje iš kairės: 2. LKP Vilniaus miesto komiteto pirmasis sekretorius Kęstutis Zaleckas, 3. M. Gorbačiovo žmona Raisa Gorbačiova, 4. LTSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo pirmininko pavaduotoja Vanda Klikūnienė, 5. LTSR Aukščiausios Tarybos Prezidiumo pirmininkas Vytautas Astrauskas, 6. LTSR Ministrų Tarybos pirmininkas Vytautas Sakalauskas. Antroje eilėje iš kairės: 2. LKP CK biuro narys Bronislovas Genzelis, 3. LKP CK antrasis sekretorius Vladimiras Beriozovas, 4. LTSR Ministrų Tarybos pirmininko pavaduotoja Kazimiera Danutė Prunskienė, 5. LKP CK sekretorius Justas Paleckis., 6. Henrikas Zabulis. Michailas Gorbačiovas (Михаил Горбачёв) (g. 1931-03-02), TSRS valstybės veikėjas, TSKP CK Generalinis Sekretorius (1985-03-11–1991-12-25), su vizitu lankėsi Lietuvoje 1990-01-11–1990-01-13.
Autorius
ELTA
Įvykio vieta
Vilnius, Kosmonautų pr.(dabar- Laisvės pr.) 60, Spaudos rūmai
Dokumento apimtis (dydis (cm), trukmė)
12,5x18,5
Fondo Nr.
17633
Apyrašo Nr.
1
Bylos Nr.
104
Lapų Nr.
37
Pastabos
jpg