Vaizdai

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

TSKP CK Generalinis Sekretorius Michailas Gorbačiovas susitikime su LKP aktyvu.

1990-01-13 Nuotrauka
Tema: 03. Lietuva SSRS okupacijos metais (1940–1941, 1944–1990 m.), 13. Tautinis atgimimas Lietuvoje (1988–1990 m.), 16. Sovietiniai ir partiniai veikėjai, 21. Komunistų partija, 32. Renginiai, 34. SSRS veikėjai
Pirmoje eilėje iš kairės: 1. LTSR Aukščiausios Tarybos Prezidiumo pirmininkas Vytautas Astrauskas, 3. TSKP CK Politinio biuro narys Vadimas Medvedevas, 4. LKP CK pirmasis sekretorius Algirdas Mykolas Brazauskas, 5. TSKP CK Generalinis Sekretorius Michailas Gorbačiovas, 7. LTSR Ministrų Tarybos pirmininkas Vytautas Sakalauskas; antroje eilėje iš kairės: 1. LKP CK sekretorius Justas Paleckis, 2. LKP CK sekretorius Kęstutis Glaveckas, 3. LKP CK antrasis sekretorius Vladimiras Beriozovas, 4. Žurnalistas Virgis Valentinavičius, 5. LKP (TSKP platforma) CK sekretorius Juozas Kuolelis. Michailas Gorbačiovas (Михаил Горбачёв) (g. 1931-03-02), TSRS valstybės veikėjas, TSKP CK Generalinis Sekretorius (1985-03-11–1991-12-25), susitiko su LKP aktuvu jo vizito Lietuvoje 1990-01-11–1990-01-13 metu.
Autorius
ELTA
Įvykio vieta
Vilnius, Gedimino pr.11, LKP CK būstinė
Dokumento apimtis (dydis (cm), trukmė)
12,5x18,5
Fondo Nr.
17633
Apyrašo Nr.
1
Bylos Nr.
104
Lapų Nr.
67
Pastabos
tif