Vaizdai

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

TSKP CK Generalinis Sekretorius Michailas Gorbačiovas ir LKP CK pirmasis sekretorius Algirdas Mykolas Brazauskas susitikime su LKP aktyvu.

1990-01-13 Nuotrauka
Tema: 03. Lietuva SSRS okupacijos metais (1940–1941, 1944–1990 m.), 13. Tautinis atgimimas Lietuvoje (1988–1990 m.), 16. Sovietiniai ir partiniai veikėjai, 21. Komunistų partija, 32. Renginiai, 34. SSRS veikėjai
Pirmoje eilėje iš kairės: 1. TSKP CK Generalinis Sekretorius Michailas Gorbačiovas, 2. LKP CK pirmasis sekretorius Algirdas Mykolas Brazauskas; antroje eilėje iš kairės: 1. Žurnalistas Virgis Valentinavičius, 2. LKP (TSKP platforma) CK sekretorius Juozas Kuolelis. Michailas Gorbačiovas (Михаил Горбачёв) (g. 1931-03-02), TSRS valstybės veikėjas, TSKP CK Generalinis Sekretorius (1985-03-11–1991-12-25), susitiko su LKP aktuvu jo vizito Lietuvoje 1990-01-11–1990-01-13 metu.
Autorius
ELTA
Įvykio vieta
Vilnius, Gedimino pr.11, LKP CK būstinė
Dokumento apimtis (dydis (cm), trukmė)
12,5x18,5
Fondo Nr.
17633
Apyrašo Nr.
1
Bylos Nr.
104
Lapų Nr.
69
Pastabos
tif