Vaizdai

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

Rasta rezultatų: 7238
TSKP CK Generalinis Sekretorius Michailas Gorbačiovas ir LKP CK pirmasis sekretorius Algirdas Mykolas Brazauskas susitikime su LKP aktyvu. 1990-01-13 Nuotrauka Fondo Nr. 17633, apyrašo Nr. 1, bylos Nr. 104, lapo Nr. 70. TSKP CK Generalinis Sekretorius Michailas Gorbačiovas ir LKP CK pirmasis sekretorius Algirdas Mykolas Brazauskas susitikime su LKP aktyvu. 1990-01-13 Nuotrauka Fondo Nr. 17633, apyrašo Nr. 1, bylos Nr. 104, lapo Nr. 71. TSKP CK Generalinis Sekretorius Michailas Gorbačiovas ir LKP CK pirmasis sekretorius Algirdas Mykolas Brazauskas susitikime su LKP aktyvu. 1990-01-13 Nuotrauka Fondo Nr. 17633, apyrašo Nr. 1, bylos Nr. 104, lapo Nr. 72. TSKP CK Generalinis Sekretorius Michailas Gorbačiovas susitikime su Lietuvoje dislokuotos TSRS kariuomenės dalinių vadais. 1990-01-13 Nuotrauka Fondo Nr. 17633, apyrašo Nr. 1, bylos Nr. 104, lapo Nr. 74. TSKP CK Generalinis Sekretorius Michailas Gorbačiovas susitikime su Lietuvoje dislokuotos TSRS kariuomenės dalinių vadais. 1990-01-13 Nuotrauka Fondo Nr. 17633, apyrašo Nr. 1, bylos Nr. 104, lapo Nr. 76. TSKP CK Generalinis Sekretorius Michailas Gorbačiovas susitikime su Šiaulių r. Bridų k. gyventojais. 1990-01-12 Nuotrauka Fondo Nr. 17633, apyrašo Nr. 1, bylos Nr. 104, lapo Nr. 52. LKP CK pirmasis sekretorius Algirdas Mykolas Brazauskas ir TSKP CK Generalinis Sekretorius Michailas Gorbačiovas susitikime su Šiaulių televizijos gamyklos kolektyvu. 1990-01-12 Nuotrauka Fondo Nr. 17633, apyrašo Nr. 1, bylos Nr. 104, lapo Nr. 61. TSKP CK Generalinis Sekretorius Michailas Gorbačiovas susitikime su Šiaulių televizijos gamyklos kolektyvu. 1990-01-12 Nuotrauka Fondo Nr. 17633, apyrašo Nr. 1, bylos Nr. 104, lapo Nr. 62. TSKP CK Generalinis Sekretorius Michailas Gorbačiovas susitikime su Šiaulių televizijos gamyklos kolektyvu. 1990-01-12 Nuotrauka Fondo Nr. 17633, apyrašo Nr. 1, bylos Nr. 104, lapo Nr. 63. TSKP CK Generalinio Sekretoriaus Michailo Gorbačiovo sutikimas Vilniuje jo vizito į Lietuvą metu. 1990-01-11 Nuotrauka Fondo Nr. 17633, apyrašo Nr. 1, bylos Nr. 104, lapo Nr. 3.