Vaizdai

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

TSKP CK Generalinio Sekretoriaus Michailo Gorbačiovo sutikimas Vilniuje jo vizito į Lietuvą metu.

1990-01-11 Nuotrauka
Tema: 03. Lietuva SSRS okupacijos metais (1940–1941, 1944–1990 m.), 13. Tautinis atgimimas Lietuvoje (1988–1990 m.), 21. Komunistų partija, 32. Renginiai, 34. SSRS veikėjai
Pirmoje eilėje iš kairės: 1. LTSR Ministrų Tarybos pirmininko pavaduotoja Kazimiera Danutė Prunskienė, 2. M. Gorbačiovo žmona Raisa Gorbačiova, 3. LKP CK pirmasis sekretorius Algirdas Brazauskas, 4. LKP (TSKP platforma) CK pirmasis sekretorius Mykolas Burokevičius, 5. TSKP CK Generalinis Sekretorius Michailas Gorbačiovas. Michailas Gorbačiovas (Михаил Горбачёв) (g. 1931-03-02), TSRS valstybės veikėjas, TSKP CK Generalinis Sekretorius (1985-03-11–1991-12-25), su vizitu lankėsi Lietuvoje 1990-01-11–1990-01-13.
Autorius
ELTA
Įvykio vieta
Vilnius, aerouostas
Dokumento apimtis (dydis (cm), trukmė)
12,5x18,5
Fondo Nr.
17633
Apyrašo Nr.
1
Bylos Nr.
104
Lapų Nr.
3
Pastabos
tif