Vaizdai

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

TSKP CK Generalinis Sekretorius Michailas Gorbačiovas susitikime su Šiaulių r. Bridų k. gyventojais.

1990-01-12 Nuotrauka
Tema: 03. Lietuva SSRS okupacijos metais (1940–1941, 1944–1990 m.), 13. Tautinis atgimimas Lietuvoje (1988–1990 m.), 21. Komunistų partija, 32. Renginiai, 34. SSRS veikėjai
Pirmoje eilėje iš kairės: 1. LKP CK pirmasis sekretorius Algirdas Mykolas Brazauskas, 2.M. Gorbačiovo žmona Raisa Gorbačiova, 3. TSKP CK Generalinis Sekretorius Michailas Gorbačiovas. Michailas Gorbačiovas (Михаил Горбачёв) (g. 1931-03-02), TSRS valstybės veikėjas, TSKP CK Generalinis Sekretorius (1985-03-11–1991-12-25), Šiaulių r. Bridų kolūkyje lankėsi savo vizito Lietuvoje 1990-01-11–1990-01-13 metu.
Autorius
ELTA
Įvykio vieta
Šiaulių r., Bridų k.
Dokumento apimtis (dydis (cm), trukmė)
12,5x18,5
Fondo Nr.
17633
Apyrašo Nr.
1
Bylos Nr.
104
Lapų Nr.
52
Pastabos
tif