Vaizdai

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

TSKP CK Generalinis Sekretorius Michailas Gorbačiovas susitikime su Lietuvoje dislokuotos TSRS kariuomenės dalinių vadais.

1990-01-13 Nuotrauka
Tema: 03. Lietuva SSRS okupacijos metais (1940–1941, 1944–1990 m.), 13. Tautinis atgimimas Lietuvoje (1988–1990 m.), 21. Komunistų partija, 22. Raudonoji armija, sovietinė armija. Sovietiniai partizanai, 32. Renginiai, 34. SSRS veikėjai
Kairėje centre: TSKP CK Generalinis Sekretorius Michailas Gorbačiovas; pirmoje eilėje iš kairės (nugara į fotografą): 1. TSKP CK Politinio biuro narys Vadimas Medvedevas, 2. LTSR Aukščiausios Tarybos Prezidiumo pirmininkas Vytautas Astrauskas; antroje eilėje iš kairės: 2. LTSR Ministrų Tarybos pirmininkas Vytautas Sakalauskas, 3. LKP CK pirmasis sekretorius Algirdas Mykolas Brazauskas. Michailas Gorbačiovas (Михаил Горбачёв) (g. 1931-03-02), TSRS valstybės veikėjas, TSKP CK Generalinis Sekretorius (1985-03-11–1991-12-25), susitiko su Lietuvoje dislokuotos TSRS kariuomenės dalinių vadais jo vizito Lietuvoje 1990-01-11–1990-01-13 metu.
Autorius
Vladimiras Gulevičius (ELTA)
Įvykio vieta
Vilnius, Gedimino pr. 53, LTSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo posėdžių salė
Dokumento apimtis (dydis (cm), trukmė)
12,5x18,5
Fondo Nr.
17633
Apyrašo Nr.
1
Bylos Nr.
104
Lapų Nr.
74
Pastabos
tif