Vaizdai

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

Rasta rezultatų: 7419
Vyčio apygardos Žaliosios rinktinės partizanai Iki 1952 Nuotrauka, įklijuota rašytinėje byloje Fondo Nr. K-1, apyrašo Nr. 58, bylos Nr. P-15792, tomo nr. 6, lapo Nr. 291-1. Vyčio apygardos [Jono Vepšto-Paukštelio būrio] partizanai Iki 1951-03-14 Nuotrauka Fondo Nr. K-30, apyrašo Nr. 1, bylos Nr. 1276, tomo nr. 3, lapo Nr. 381-8. Antanas Tamošaitis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministras Iki 1939-03-30 Spaudinys Fondo Nr. K-1, apyrašo Nr. 58, bylos Nr. 47726/3, tomo nr. 4, lapo Nr. 31. Vyčio apygardos Žaliosios rinktinės partizanas Antanas Žygas-Aptiekorius Iki 1952 Nuotrauka, įklijuota rašytinėje byloje Fondo Nr. K-1, apyrašo Nr. 58, bylos Nr. P-15792, tomo nr. 6, lapo Nr. 290-6. Susivienijimo leituvių Amerikoje 16-ojo seimo delegatų vinjetė 1901-05-21 – 1901-05-23 Spaudinys Fondo Nr. 16895, apyrašo Nr. 1, bylos Nr. 26, lapo Nr. 19. Vyčio apygardos Jono Vepšto-Paukštelio būrio partizanai Iki 1951-03-14 Nuotrauka Fondo Nr. K-30, apyrašo Nr. 1, bylos Nr. 1276, tomo nr. 3, lapo Nr. 381-10. Juozas Urbšys, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras Iki 1939-03-30 Spaudinys Fondo Nr. K-1, apyrašo Nr. 58, bylos Nr. 47726/3, tomo nr. 4, lapo Nr. 31. Vyčio apygardos Žaliosios rinktinės partizanas Antanas Žygas-Aptiekorius Iki 1952 Nuotrauka, įklijuota rašytinėje byloje Fondo Nr. K-1, apyrašo Nr. 58, bylos Nr. P-15792, tomo nr. 6, lapo Nr. 290-5. Vyčio apygardos [Jono Vepšto-Paukštelio būrio] partizanas Kazys Gvergždys (Gverždys)-Klajūnas, Mykolo-Klajūnas, g. 1927 m. Iki 1951-03-14 Nuotrauka Fondo Nr. K-30, apyrašo Nr. 1, bylos Nr. 1276, tomo nr. 3, lapo Nr. 381-12. Vyčio apygardos Žaliosios rinktinės partizanai Iki 1952 Nuotrauka, įklijuota rašytinėje byloje Fondo Nr. K-1, apyrašo Nr. 58, bylos Nr. P-15792, tomo nr. 6, lapo Nr. 289-7.