Vaizdai

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės Jono Šukio-Gulbino, Liutauro vadovaujamo partizanų būrio nariai

Iki 1949-10-30 Nuotrauka
Tema: 11. Antisovietinis pasipriešinimas Lietuvoje (1940–1941, 1944–1956 m.)
Dešinėje pusėje palenkęs galvą su skrybėle- 1. Antanas Žiogas, Dominyko-Aldevinas, Aldūnas, g. 1921 m. Šiaulių aps., Šiaulėnų vls., Gelažių k (suimtas 1950-05-14 MGB Radviliškio aps. skyriaus).; guli apačioje- 2. Henrikas Mickevičius, Mečislovo-Ugnis, (Vėjas, Laisvūnas, Vidmantas), (g. 1929 m.Kėdainių aps. Grinkiškio vls. -žuvo 1950-07-30 Radviliškio r.); kairėje pusėje pasilenkęs-3. Antanas Šukys, Antano-Gulbė, g. Raseinių aps., Šiluvos vls.; viršuje stovi ant galvos-4. būrio vadas Jonas Šukys-Gulbinas, Liutauras, (g. 1922 m.-žuvo 1950-06-07 buv. Kelmės aps. Tytuvėnų vls.) Raseinių aps., Šiluvos vls. Nuotraukos fotojuostą partizanas Antanas Žiogas 1949-10-30 perdavė saugoti rėmėjui, Šiaulėnų vls.Pridotkų k. gyventojui Jonui Arlauskui. J.Arlauskas buvo suimtas 1949-11-10.
Autorius
Nenustatytas partizanas
Įvykio vieta
[Radviliškio aps., Šiaulėnų vls.]
Dokumento apimtis (dydis (cm), trukmė)
6 x 7
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
42044/3
Bylos priedas
Stebėjimo byla
Lapų Nr.
173-106