Vaizdai

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

Žydų karių, dalyvavusių Lietuvos nepriklausomybės atvadavime, sąjungos nario Peilito Železniko žmona Frida Železnikienė

Iki 1952-05-16 Nuotrauka
Tema: 02. Lietuvos Respublika tarpukariu (1918–1940 m.), 31. Tautinės mažumos, 33. Sovietinis teroras
Žydų karių, dalyvavusių Lietuvos nepriklausomybės atvadavime, sąjungos nario Peilito Železniko žmona Frida Železnikienė ir vaikai 1941 m. birželio mėn. buvo ištremti iš Lietuvos į Altajaus kraštą, 1950 m. perkelti į Krasnojarsko kraštą, Tasejevo rajoną. Iš spec. tremties Železnikų šeimos nariai paleisti 1957‒1958 m.
Autorius
nenustatytas
Įvykio vieta
Krasnojarsko kraštas, Tasejevo rajonas
Dokumento apimtis (dydis (cm), trukmė)
nenustatytas
Fondo Nr.
V-5
Apyrašo Nr.
1
Bylos Nr.
845
Lapų Nr.
2