Vaizdai

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

Hubertas Borisa

Iki 1944 m. balandžio 27 d. Spaudinys
Tema: 04. Lietuva nacistinės Vokietijos okupacijos metais (1941–1944 m.), 16. Sovietiniai ir partiniai veikėjai, 22. Raudonoji armija, sovietinė armija. Sovietiniai partizanai

Hubertas Borisa (1920–1944) SSRS NKVD-NKGB žvalgybinės diversinės grupės „Stas“, 1942–1944 m. veikusios Lietuvoje, narys. H. Borisa 1940–1941 m. buvo Utenos valsčiaus komjaunimo sekretorius. Prasidėjus SSRS–Vokietijos karui, evakavosi į Penzą, buvo mobilizuotas į Raudonąją armiją. 1942 m. gegužės 10 d. su kitais grupės „Stas“ nariais atvyko į Kauną, užmezgė ryšius su komjaunuoliais, sovietiniais partizanais, žvalgais, dalyvavo diversijose nuverčiant traukinius, turėjo užduotį sekti ir likviduoti gen. P. Plechavičiaus vadovaujamos Vietinės rinktinės štabą. Suimtas gestapo, nusižudė 1944 m. 1958 m. suteiktas SSRS didvyrio vardas. Nuotrauka publikuota G. Zimano knygelėje „Вспомним поименнo (О Герое Советского Союза Губертасе Борисе)“, Maskva, 1984 m. 

Dokumento apimtis (dydis (cm), trukmė)
10x13
Fondo Nr.
K-42
Apyrašo Nr.
2
Bylos Nr.
18
Lapų Nr.
105-2