Vaizdai

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

Genrikas Zimanas

Iki 1967 m. Spaudinys
Tema: 03. Lietuva SSRS okupacijos metais (1940–1941, 1944–1990 m.), 16. Sovietiniai ir partiniai veikėjai, 22. Raudonoji armija, sovietinė armija. Sovietiniai partizanai

G. Zimanas (1910–1985) Lietuvos komunistų partijos (bolševikų) (LKP(b)) Pietų srities pogrindinio komiteto pirmasis sekretorius, sovietinio partizaninio judėjimo Lietuvoje vadovas, į Rūdninkų girią atvyko 1943 m. spalio 4 d. Buvo LKP(b) centro komiteto (CK) ir Lietuvos partizaninio judėjimo štabo (LPJŠ) operatyvinės grupės, 1943 m. balandžio mėn. desantu per fronto liniją atvykusios į Baltarusijos miškus, narys, grupės vadovo Motiejaus Šumausko (Kazimiero) pavaduotojas.1944 m. pradžioje LKP(b) CK ir LPJŠ operatyvinė grupė buvo reorganizuota į du vadovaujančius centrus – LKP(b) Šiaurės ir Pietų sričių komitetus, LKP(b) CK pirmasis sekretorius, LPJŠ viršininkas Antanas Sniečkus teisę veikti LKP(b) CK vardu suteikė G. Zimano vadovaujamam Pietų srities komitetui, kaip „turinčiam ryšius su pagrindiniais krašto centrais“. Nuotrauka publikuota G. Zimano knygelėje „Вспомним поименнo (О Герое Советского Союза Губертасе Борисе)“, Maskva, 1984 m.

Dokumento apimtis (dydis (cm), trukmė)
5x7
Fondo Nr.
K-42
Apyrašo Nr.
2
Bylos Nr.
18
Lapų Nr.
105-2-47