Naujienos

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

2021 m. Laisvės premijos laureatai – Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos bendradarbiai

2022-01-12

2021 m. Laisvės premija skirta leidinio „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“ bendradarbiams ‒ Telšių vyskupui emeritui Jonui Algimantui Borutai bei Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacijos seserims  Bernadetai Mališkaitei ir Elenai Šuliauskaitei.  

1972 m. kovo 19 d. pradėta leisti „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“, nepaisant intensyvaus sovietų saugumo persekiojimo, nepertraukiamai buvo leidžiama iki 1989 m. Pogrindinis leidinys informavo Lietuvos ir pasaulio visuomenę apie tikinčiųjų diskriminaciją, kitus žmogaus teisių pažeidimus, politines represijas ir visuomenės gyvenimo įvykius, kuriuos oficialioji spauda buvo linkusi nutylėti arba pateikti tendencingai.

Per 17 metų išleistas 81 numeris, paskelbta informacija apie daugiau kaip 5 tūkst. tikinčiųjų teisių varžymo, kitų žmogaus teisių pažeidimų, politinių represijų faktų. Sovietų Lietuvos gyventojai su publikacijų turiniu susipažindavo SSRS teritoriją pasiekdavusių laisvojo pasaulio radijo stočių bangomis.

Pagerbiant Laisvės premijos laureatus Lietuvos ypatingasis archyvas parengė virtualią parodą, kurioje eksponuojami Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) dokumentai ir nuotraukos apie leidinio „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“ leidybą ir bendradarbius, Lietuvos centrinio valstybės archyvo saugomos nuotraukos.

Parodos kuratorius Lietuvos ypatingojo archyvo VRM dokumentų skyriaus vedėjas Povilas Girdenis.

Kviečiame apsilankyti.