Naujienos

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

Sovietų represuoti Lietuvos kariuomenės generolai

2021-11-23

Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, represijas patyrė 1262 tarpukario Lietuvos kariuomenės karininkai: 150 buvo sušaudyti, 663 žuvo kalėjimuose, lageriuose ar mirė tremtyje. Apie 2 tūkst. karininkų emigravo.

Ypatingai skaudų smūgį patyrė tarpukario Lietuvos kariuomenės elitas. Buvo represuotas 21 tikrosios karo tarnybos, atsargos ar dimisijos generolas, iš jų 6 sušaudyti, 6 mirė ar žuvo lageriuose arba tremtyje, vieno generolo likimas nežinomas.

Minint Lietuvos kariuomenės dieną, Lietuvos ypatingasis archyvas parengė parodą, kurioje eksponuojami sovietų represuotų tarpukario Lietuvos kariuomenės generolų baudžiamosiose ir tremties bylose saugomi dokumentai bei nuotraukos, Lietuvos centrinio valstybės archyvo saugomos nuotraukos.

Parodos kuratorius Lietuvos ypatingojo archyvo VRM dokumentų skyriaus vedėjas Povilas Girdenis.

Kviečiame apsilankyti.