Naujienos

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

Sveikiname su Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena!!!

2021-03-11

LIETUVA

Atlieka Lietuvos ypatingojo archyvo VRM dokumentų skyriaus vedėjas Povilas Girdenis.

Žodžiai Jono Strielkūno, melodijos autorius nežinomas. (Filmavo R. Tamkienė)

Bendraukime Lietuvos partizanų dokumentų elektroniniame archyve (epartizanai.archyvai.lt), Lietuvos ypatingojo archyvo saugomų skaitmeninių vaizdų archyve (lyavaizdai.archyvai.lt) ir Lietuvos archyvų virtualių parodų portale (virtualios-parodos.archyvai.lt).

#Lietuvosypatingasisarchyvas #Lietuvosarchyvai #praeitis_ateičiai