Vaizdai

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

Partizanas Antanas Kraujelis (slap. Pabaisa, Siaubūnas) su žmona Janina Snukiškyte ir motina Anele Kraujeliene

Ne vėliau kaip 1965 m. kovo mėn. FOTODOKUMENTAI
Tema: 12. Antisovietinis pasipriešinimas Lietuvoje (1940–1941, 1944–1956 m.)

Antanas Kraujelis (slap. Pabaisa, Siaubūnas) iki 1951 m. gruodžio mėn. buvo Vytauto apygardos Liūto rinktinės partizanas.

Dokumento apimtis (dydis (cm), trukmė)
9 x 6
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
47457/3
Bylos tomo Nr.
1
Lapų Nr.
219-3