Vaizdai

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

Partizano Antano Kraujelio (slap. Pabaisa, Siaubūnas) ginklų balistinės ekspertizės akto priedai

1965-04-28 FOTODOKUMENTAI
Tema: 12. Antisovietinis pasipriešinimas Lietuvoje (1940–1941, 1944–1956 m.)
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
47478/3
Bylos tomo Nr.
4
Lapų Nr.
Nuo 99 iki 102