Vaizdai

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

Leonas Gudelis, Kauno 28 – osios vidurinės mokyklos mokinys, Kauno eitynių dalyvis, Virbalio m. platinęs antisovietinius lapelius.

1972-05-24 FOTODOKUMENTAI
Tema: 03. Lietuva SSRS okupacijos metais (1940–1990 m.), 13. Neginkluotas antisovietinis pasipriešinimas Lietuvoje (1956–1987 m.), 15. Sovietų valdžios represuoti asmenys

L. Gudelis suimtas 1972 m. gegužės 24 d. Teismo posėdžio protokolo duomenimis, Kauno eitynėse dalyvavęs L. Gudelis „gavo nuo policininkų „banano“, „norėjo, kad ir Virbalyje būtų panašūs įvykiai kaip ir Kaune“, todėl kartu su Kęstučiu Šakaliu platino antisovietinius lapelius. Lietuvos TSR Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų teisminės kolegijos nuosprendžiu jaunuoliams paskirti visuomeniniai auklėtojai. 

Įvykio vieta
KGB prie LTSR Ministrų Tarybos tardymo izoliatorius, Vilnius
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
47635/3
Bylos tomo Nr.
1
Lapų Nr.
31