Vaizdai

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

Kęstutis Šakalys, Virbalio vidurinės mokyklos 10 - tos klasės mokinys, ant Virbalio vidurinės mokyklos stogo iškėlęs plakatą „Laisvę Lietuvai!“

1972-05-24 FOTODOKUMENTAI
Tema: 03. Lietuva SSRS okupacijos metais (1940–1990 m.), 13. Neginkluotas antisovietinis pasipriešinimas Lietuvoje (1956–1987 m.), 15. Sovietų valdžios represuoti asmenys

K. Šakalys suimtas 1972 m. gegužės 24 d. kartu su moksleiviu Leonu Gudeliu, su kuriuo Virbalyje ir Kybartuose platino antisovietinius lapelius. Teismo posėdžio protokolo duomenimis, K. Šakalys ant plakato užrašė „Laisvę Lietuvai!“, nes girdėjęs, kad „Kaune susidegino kažkoks vaikinas“, kuris šaukė „Laisvę Lietuvai!”. Lietuvos TSR Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų teisminės kolegijos nuosprendžiu jaunuoliams paskirti visuomeniniai auklėtojai.

Įvykio vieta
KGB prie LTSR Ministrų Tarybos tardymo izoliatorius, Vilnius
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
47635/3
Bylos tomo Nr.
1
Lapų Nr.
95