Vaizdai

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

Plakatas ant Virbalio vidurinės mokyklos pastato stogo „Laisvę Lietuvai!“, mokinio Kęstučio Šakalio iškeltas 1972 m. gegužės mėn. į 21 d. naktį

1972-05-21 FOTODOKUMENTAI
Tema: 03. Lietuva SSRS okupacijos metais (1940–1990 m.), 13. Neginkluotas antisovietinis pasipriešinimas Lietuvoje (1956–1987 m.)

K. Šakalys suimtas 1972 m. gegužės 24 d. kartu su moksleiviu Leonu Gudeliu, su kuriuo Virbalyje ir Kybartuose platino antisovietinius lapelius. Teismo posėdžio protokolo duomenimis, K. Šakalys ant plakato užrašė „Laisvę Lietuvai!“, nes girdėjęs, kad „Kaune susidegino kažkoks vaikinas“, kuris šaukė „Laisvę Lietuvai!”. Lietuvos TSR Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų teisminės kolegijos nuosprendžiu jaunuoliams paskirti visuomeniniai auklėtojai.

Įvykio vieta
Virbalis, Vilkaviškio r.
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
47635/3
Bylos tomo Nr.
1
Lapų Nr.
11