Vaizdai

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

Atsišaukimas „Mirtis užkariautojams Į kovą už laisvą Lietuvą!“, išplatintas grupės jaunuolių 1972 m. birželio 30 d. naktį Panevėžio m. prie politechnikumo pastato.

1972-06-30 Rankraštis
Tema: 03. Lietuva SSRS okupacijos metais (1940–1990 m.), 13. Neginkluotas antisovietinis pasipriešinimas Lietuvoje (1956–1987 m.)

1972 m. birželio 30 d. vėlai vakare 4 jaunuoliai Panevėžio m. išplatino ne mažiau 18 antisovietinio turinio lapelių. Kaltinamosios išvados duomenimis, jaunuoliai buvo priešiškai nusiteikę tarybinei santvarkai, „pamėgdžiojo tuo metu kapitalistinių šalių jaunimo tarpe buvusius „hipius“, „įrodinėjo būtinumą Lietuvai išstoti iš TSRS sudėties“, R. Kalantos susideginimą ir po to įvykusią jaunimo demonstraciją vertino kaip protestą prieš tarybinę santvarką. Trys jaunuoliai Lietuvos TSR Aukščiausiojo Teismo 1974 m. nuosprendžiu „už raginimą nuversti tarybų valdžią“ nuteisti laisvės atėmimu nuo 1,6 m. iki 2 m., iš bausmės atlikimo vietų Mordovijos ATSR ir Permės srityje paleisti 1975-1976 m., merginai skirtas priverstinis gydymas psichiatrijos ligoninėje.

Įvykio vieta
Panevėžio m., Lenino (dabar -Laisvės) aikštė
Dokumento apimtis (dydis (cm), trukmė)
29,7 x 20,5
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
47671/3
Bylos tomo Nr.
2
Lapų Nr.
65-7