Vaizdai

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

Nuotraukose pavaizduotų asmenų atpažinimo protokolas

1950-12-12 Nuotrauka, įklijuota rašytinėje byloje
Tema: 03. Lietuva SSRS okupacijos metais (1940–1990 m.), 12. Antisovietinis pasipriešinimas Lietuvoje (1940–1941, 1944–1956 m.)

Šias nuotraukas LSSR MGB pateikė Kęstučio apygardos Butageidžio rinktinės [Rambyno] būrio partizanui Domui Aleknai-Klevui, suimtam 1950 m. lapkričio 24 d.

Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
41752/3
Bylos tomo Nr.
2
Lapų Nr.
196