Vaizdai

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

Jonas Jančauskas

Ne vėliau kaip 1950-12-12 Nuotrauka, įklijuota rašytinėje byloje
Tema: 03. Lietuva SSRS okupacijos metais (1940–1990 m.), 12. Antisovietinis pasipriešinimas Lietuvoje (1940–1941, 1944–1956 m.)

Jonas Jančauskas – Kęstučio apygardos Butageidžio rinktinės Rambyno būrio partizanų ryšininkas. Nuotrauka įklijuota į LSSR MGB Domui Aleknai pateiktose nuotraukose pavaizduotų asmenų atpažinimo protokolą.

Dokumento apimtis (dydis (cm), trukmė)
2,5 x 2,3
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
41752/3
Bylos tomo Nr.
2
Lapų Nr.
196-2