Vaizdai

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

Domas Alekna

[1950 m.] Nuotrauka
Tema: 03. Lietuva SSRS okupacijos metais (1940–1990 m.), 12. Antisovietinis pasipriešinimas Lietuvoje (1940–1941, 1944–1956 m.), 15. Sovietų valdžios represuoti asmenys

Domas Alekna-Klevas – 1950 m. lapkričio 24 d. suimtas Kęstučio apygardos Butageidžio rinktinės [Rambyno] būrio partizanas. Sušaudytas 1951 m. lapkričio 11 d. Vilniuje.

Įvykio vieta
LSSR MGB Klaipėdos srities valdybos vidaus kalėjimas
Dokumento apimtis (dydis (cm), trukmė)
12 x 9
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
41752/3
Bylos priedas
Kalinio asmens byla
Lapų Nr.
89-1
Pastabos
Kitą dokumento egz. žr. f. K-1, ap. 58, b. 41752/3, kalinio asmens byla, l. 89-2.