Vaizdai

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

Kėdainių apskrities Grinkiškio skyriaus valdybos, įsteigtos rinkti lėšas Karo muziejaus Kaune statybai, nariai

1930 Fotokopija
Tema: 02. Lietuvos Respublika tarpukariu (1918–1940 m.), 29. Kultūra

      Iš kairės: 1.Golbergas, stambus prekybininkas, 2.Juozas Rimvydas, Mykolo, g. 1894 m., valdybos pirmininkas, Grinkiškio apylinkės policijos viršininkas (1919-1931 m.), 3.Tamalevičius, mokytojas (J. Rimvydo baudžiamosios bylos 1950 m. apklausos protokolų duomenys). Kauno srities teismo 1950-09-26 nuosprendžiu J. Rimvydas "už aktyvią kovą prieš revoliucinį judėjimą" nuteistas pagal RTFSR BK 58-13 str. 25 m. pataisos darbų lagerio (PDL). 1956 m. bausmė sumažinta iki 8 m. PDL. Nuotrauka (iškarpa iš žurnalo "Vytautui Didžiajam 500 metų ") baudžiamojoje byloje įklijuota kaip įkaltis (J. Rimvydo baudžiamojoje byloje Karo muziejus vadinamas Lietuvos muziejumi).

Įvykio vieta
Kėdainių aps., Grinkiškio vls.
Dokumento apimtis (dydis (cm), trukmė)
10 x 8,5
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
25678/3
Bylos tomo Nr.
1
Lapų Nr.
155