Vaizdai

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

JAV lietuvių visuomenės ir kultūros veikėjas Vincas Paukštys-Čibiras

1911 m. liepa Nuotrauka
Tema: 07. Užsienio lietuviai, 29. Kultūra

V. Paukštys-Čibiras (1880–1956), publicistas, JAV lietuvių laikraščio „Laisvė“ redaktorius (1917–1924 m.), Amerikos lietuvių socialistų sąjungos narys.

Įvykio vieta
JAV
Dokumento apimtis (dydis (cm), trukmė)
13,8x8,7 cm
Fondo Nr.
15808
Apyrašo Nr.
1
Bylos Nr.
145
Lapų Nr.
57