Vaizdai

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

F. K. [Stalionis]

[1920–1940 m.] Nuotrauka
Tema: 07. Užsienio lietuviai, 29. Kultūra

Nuotrauka iš JAV lietuvių visuomenės ir kultūros veikėjo Juozo Baltrušaičio nuotraukų kolekcijos. F. K. [Stalionis] buvo J. Baltrušaičio draugas.

Įvykio vieta
JAV
Dokumento apimtis (dydis (cm), trukmė)
11,1x8,1 cm
Fondo Nr.
15808
Apyrašo Nr.
1
Bylos Nr.
145
Lapų Nr.
60