Vaizdai

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

JAV lietuvių visuomenės ir kultūros veikėjo Juozo Baltrušaičio draugas F. K. [Stalionis]

[1920–1940 m.] Nuotrauka
Tema: 07. Užsienio lietuviai, 29. Kultūra
Įvykio vieta
JAV
Dokumento apimtis (dydis (cm), trukmė)
11,1x8,1 cm
Fondo Nr.
15808
Apyrašo Nr.
1
Bylos Nr.
145
Lapų Nr.
60