Vaizdai

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

Turgus Žemaitijos miestelyje

[1898–1902 m.] Nuotrauka
Tema: 01. Lietuva Rusijos imperijos sudėtyje (1795–1918 m.)
Autorius
[Povilas Višinskis]
Įvykio vieta
Šiaulių aps.
Dokumento apimtis (dydis (cm), trukmė)
8,2x10,9 cm
Fondo Nr.
15808
Apyrašo Nr.
1
Bylos Nr.
145
Lapų Nr.
16