Vaizdai

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

Marija Hofmanienė prie paminklo Vincui Kudirkai

1942-09-18 Nuotrauka
Tema: 05. Lietuva nacistinės Vokietijos okupacijos metais (1941–1944 m.), 19. Kiti asmenys, 25. Gamtinis ir kultūrinis kraštovaizdis

M. Hofmanienė gyveno Kaune. 

Nuotrauka saugoma Mečio Hofmano (g. 1920 m.) baudžiamojoje byloje.

Dokumento apimtis (dydis (cm), trukmė)
6 x 9
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
45456/3
Bylos tomo Nr.
1
Lapų Nr.
77-22