Vaizdai

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

Nacistinės Vokietijos kariuomenės kariai, dirbantys laukuose

1942 m. birželio mėn. Nuotrauka
Tema: 05. Lietuva nacistinės Vokietijos okupacijos metais (1941–1944 m.), 19. Kiti asmenys, 25. Gamtinis ir kultūrinis kraštovaizdis

 Nuotraukos kitoje pusėje įrašyta: Rusija. Miagra [?]. 1942 m. birželio mėn.

Nuotrauka saugoma Mečio Hofmano (g. 1920 m.) baudžiamojoje byloje. Jis 1942 m. gegužės–rugsėjo mėn. buvo mobilizuotas į nacistinės Vokietijos kariuomenę, Leningrado srityje statė laikinus gyvenamuosius namelius Vokietijos kariuomenės kareiviams, remontavo kelius.

Įvykio vieta
Rusija, [Leningrado sritis]
Dokumento apimtis (dydis (cm), trukmė)
9 x 6
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
45456/3
Bylos tomo Nr.
1
Lapų Nr.
77-47