Vaizdai

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

Lenkijos aktorius Franciszek Brodniewicz (1892–1944)

Iki 1944-08-17 Nuotrauka
Tema: 08. Užsienio šalys, 29. Kultūra

Nuotrauka saugoma Mečio Hofmano (g. 1920 m.) baudžiamojoje byloje.

Dokumento apimtis (dydis (cm), trukmė)
4 x 6
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
45456/3
Bylos tomo Nr.
1
Lapų Nr.
77-40