Vaizdai

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

Biržų ir Kupiškio apskričių gyventojos Alma Glemžaitė, Teofilija Baronaitė ir Marytė Stančikaitė

Ne anksčiau kaip 1946 m. Nuotrauka
Tema: 03. Lietuva SSRS okupacijos metais (1940–1990 m.), 12. Antisovietinis pasipriešinimas Lietuvoje (1940–1941, 1944–1956 m.), 15. Sovietų valdžios represuoti asmenys

Iš kairės: 1. Biržų aps. Kupreliškio vls. Vainiūniškio k. gyventoja A. Glemžaitė, 2. Kupiškio aps. Kupiškio vls. Griauželiškių k. gyventoja T. Baronaitė, 3. Kupiškio vls. Slavinčiškio k. gyventoja M. Stančikaitė.

A. Glemžaitė 1950 m. gegužės 16 d. buvo suimta, apkaltinta antisovietinių tekstų ir karikatūros laikymu ir už tai nuteista 10-ies metų laisvės atėmimo bausme.

Dokumento apimtis (dydis (cm), trukmė)
13,7 x 9
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
25694/3
Lapų Nr.
8-1