Vaizdai

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

Antisovietinė karikatūra

1945 m. vasara Piešinys
Tema: 03. Lietuva SSRS okupacijos metais (1940–1990 m.), 12. Antisovietinis pasipriešinimas Lietuvoje (1940–1941, 1944–1956 m.), 15. Sovietų valdžios represuoti asmenys

Karikatūrą 1945 m. vasarą iš nenustatyto leidinio nukopijavo Biržų aps. Kupreliškio vls. Vainiūniškio k. gyventoja Alma Glemžaitė.

A. Glemžaitė 1950 m. gegužės 16 d. buvo suimta, apkaltinta antisovietinių tekstų ir karikatūros laikymu ir už tai nuteista 10-ies metų laisvės atėmimo bausme.

Autorius
Alma Glemžaitė
Įvykio vieta
Kupiškio aps. Kupiškio vls. Griauželiškių k.
Dokumento apimtis (dydis (cm), trukmė)
18,7 x 24,3
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
25694/3
Lapų Nr.
119-11