Vaizdai

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

Vytauto apygardos partizanės Veronika Deveikytė-Ramunėlė ir Janina Valevičiūtė-Astra

Ne vėliau kaip 1948 m. Nuotrauka
Tema: 03. Lietuva SSRS okupacijos metais (1940–1990 m.), 12. Antisovietinis pasipriešinimas Lietuvoje (1940–1941, 1944–1956 m.)

Iš kairės: 1. V. Deveikytė, 2. J. Valevičiūtė.

Dokumento apimtis (dydis (cm), trukmė)
5,4 x 8,3
Fondo Nr.
K-41
Apyrašo Nr.
1
Bylos Nr.
1919
Lapų Nr.
373-1