Vaizdai

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

Antanas Valiukėnas

1944-10-19 FOTODOKUMENTAI
Tema: 05. Lietuva nacistinės Vokietijos okupacijos metais (1941–1944 m.), 10. Antinacinis pasipriešinimas Lietuvoje (1939–1945 m.), 16. Antisovietinio pasipriešinimo dalyviai

       A. Valiukėnas (1913-1946), žurnalistas, 1940 m. birželio mėn. pasitraukė į Vokietiją. Dirbo buvusio Lietuvos pasiuntinio Vokietijoje Kazio Škirpos vertėju ir asmeniniu sekretoriumi, antisovietinės pasipriešinimo organizacijos „Lietuvių aktyvistų frontas“ vienas iš steigėjų Berlyne, „Lietuvių sąjungos Berlyne“ sekretorius. Bendradarbiavo su pasipriešinimo nacių ir sovietų okupaciniams režimams organizacija "Vyriausiasis Lietuvos išlaisvinimo komitetas" (VLIK), 1945 m. paskirtas jo diplomatiniu atstovu Berlyne. 1945 m. gegužės mėn. Berlyne sulaikytas kontržvalgybos Smerš skyriaus, bet iš suėmimo pabėgo. 1945 m. birželio 9 d. buvo suimtas Berlyne valstybės saugumo liaudies komisariato (NKGB) operatyvinės grupės. Lietuvos TSR vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) kariuomenės Karo Tribunolo 1946 m. kovo 19 d. nuosprendžiu pagal RTFSR BK 58-1a, 58-11 str. nuteistas 10 m. laisvės atėmimo bausmę atliekant pataisos darbų lageryje. 1946 m. kovo 28 d. išvežtas iš kalėjimo Nr. 1 Vilniuje į Primorsko geležinkelio Nachodkos stotį. 1946-07-16 mirė Ivdellage, Sverdlovsko sr.

Įvykio vieta
Ateller Pflugfelder Berlin-Charlottenburg Kanstraße 138
Dokumento apimtis (dydis (cm), trukmė)
4,5 x 6
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
3128/3
Bylos tomo Nr.
1
Lapų Nr.
236