Vaizdai

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

Povilas Šilas

Iki 1945-01-10 FOTODOKUMENTAI
Tema: 05. Lietuva nacistinės Vokietijos okupacijos metais (1941–1944 m.), 10. Antinacinis pasipriešinimas Lietuvoje (1939–1945 m.), 16. Antisovietinio pasipriešinimo dalyviai

P. Šilas (1908-1993), teisininkas, suėmimo metu dirbo Higienos instituto direktoriaus pavaduotoju administraciniams ūkiniams reikalams. 1941 m. birželio 24 d. buvo paskirtas Lietuvos laikinosios vyriausybės teisingumo ministro pavaduotoju. Naciams vyriausybę paleidus, dirbo Kauno apygardos teismo prokuroro padėjėju. Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komitete (VLIK) atstovavo antinacinę Lietuvių fronto organizaciją. 1944 m. gegužės-birželio mėn. gestapui areštavus pagrindinius VLIK narius, tapo naujos sudėties VLIK prezidiumo nariu, dalyvavo parengiant VLIK atsišaukimus, raginančius nedalyvauti mobilizacijoje į vokiečių kariuomenę, telkti ir tausoti jėgas, kad tinkamam momentui atėjus, būtų sutelktos jėgos kovai prieš naują bolševizmo invaziją ir atstatyta Lietuvos valstybės nepriklausomybė. 1945 m. sausio 10 d. suimtas kartu su buvusiu VLIK nariu, teisininku, suėmimo metu dirbusiu Klaipėdos mėsos kombinato skyriaus viršininku Jonu Januška. Lietuvos SSR vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) kariuomenės Karo Tribunolo 1946 m. vasario 9 d. nuosprendžiu abu nuteisti pagal RTFSR BK 58-1a, 58-11 str. 10 m. laisvės atėmimu bausmę atliekant pataisos darbų lageryje. P. Šilas 1954 m. liepos 22 d. paleistas iš Mineralnyj lagerio, 1956 m. birželio 16 d. - iš tremties Komijos ASSR, Kožvos r. J. Januška 1947 m. vasario 26 d. mirė Sevpečlage.

Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
2891/3
Lapų Nr.
46