Vaizdai

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

Žemaičių apygardos Kardo rinktinės partizanai

Ne vėliau kaip 1950 m. Nuotrauka
Tema: 03. Lietuva SSRS okupacijos metais (1940–1990 m.), 12. Antisovietinis pasipriešinimas Lietuvoje (1940–1941, 1944–1956 m.)

Nuotrauka rasta 1950 m. gruodžio 10 d. pas žuvusį Žemaičių apygardos Kardo rinktinės [Platelių] būrio partizaną Vincą Platauną-Audrą Montvidinės miške (Salantų r.). LSSR MGB operacijos metu žuvo partizanai V. Platauna, Juozas Sakalauskas-Pelėda ir [Pranas Sereckis-Ąžuolas], o būrio vadas Ignas Žabinskis-Auklėtinis – sužeistas ir suimtas.

Dokumento apimtis (dydis (cm), trukmė)
8,5 x 5,7
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
35892/3
Bylos tomo Nr.
2
Lapų Nr.
239-16