Vaizdai

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

Felikso Dzeržinskio šeimos nariai

XIX a. pab.–XX a. pr. Fotokopija
Tema: 01. Lietuva Rusijos imperijos sudėtyje (1795–1918 m.), 19. Kiti asmenys
Dokumento apimtis (dydis (cm), trukmė)
8,1x12 cm
Fondo Nr.
8561
Apyrašo Nr.
1
Bylos Nr.
4
Lapų Nr.
16-2