Vaizdai

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

[Algimanto apygardos] partizanas Motiejus Kazelka-Birutė

1953 m. pavasaris Nuotrauka
Tema: 03. Lietuva SSRS okupacijos metais (1940–1990 m.), 12. Antisovietinis pasipriešinimas Lietuvoje (1940–1941, 1944–1956 m.), 15. Sovietų valdžios represuoti asmenys

Sovietų valdžios represuotas 1953 m.

Dokumento apimtis (dydis (cm), trukmė)
9,1x5,9 cm
Fondo Nr.
3377
Apyrašo Nr.
55
Bylos Nr.
198
Lapų Nr.
119-2