Vaizdai

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

Jonas Sušinskas

1938–1940 m. Nuotrauka
Tema: 02. Lietuvos Respublika tarpukariu (1918–1940 m.), 12. Antisovietinis pasipriešinimas Lietuvoje (1940–1941, 1944–1956 m.), 15. Sovietų valdžios represuoti asmenys

Sovietų valdžios represuotas 1950 m. Mirė kalėjime.

Dokumento apimtis (dydis (cm), trukmė)
11,7x8,8 cm
Fondo Nr.
3377
Apyrašo Nr.
55
Bylos Nr.
198
Lapų Nr.
120a-1