Vaizdai

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

Algimanto apygardos Kunigaikščio Margio rinktinės partizanai

Ne vėliau kaip 1949-06-16 Nuotrauka
Tema: 03. Lietuva SSRS okupacijos metais (1940–1990 m.), 12. Antisovietinis pasipriešinimas Lietuvoje (1940–1941, 1944–1956 m.)

Antroje eilėje iš kairės stovi: 1. Pranas Kemeklis-Tėvas.

Dokumento apimtis (dydis (cm), trukmė)
5,8x8,9 cm
Fondo Nr.
3377
Apyrašo Nr.
55
Bylos Nr.
224
Lapų Nr.
472a