Vaizdai

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

Jonas Remeikis

Ne vėliau kaip 1939-12-09 Nuotrauka iš asmens dokumento
Tema: 02. Lietuvos Respublika tarpukariu (1918–1940 m.), 12. Antisovietinis pasipriešinimas Lietuvoje (1940–1941, 1944–1956 m.), 15. Sovietų valdžios represuoti asmenys

Nuotrauka iš asmens liudijimo.

J. Remeikis 1938 m. baigė Karo mokyklą. Tarnavo Kauno komendantūroje, buvo Karo policijos mokyklos būrio vadu. Sovietų valdžios 1941 m. represuotas. Sušaudytas Pažaislyje, atsisakius duoti priesaiką  Raudonajai armijai.

Dokumento apimtis (dydis (cm), trukmė)
6,7x5,3 cm
Fondo Nr.
3377
Apyrašo Nr.
55
Bylos Nr.
185
Lapų Nr.
146-4