Vaizdai

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

SSRS Antrosios valstybinės karo paskolos obligacija, 100 rublių vertės

1943 m. birželio 4 d. Indėlis
Tema: 03. Lietuva SSRS okupacijos metais (1940–1990 m.), 08. Užsienio šalys, 15. Sovietų valdžios represuoti asmenys

Obligacija saugoma Kalpokų šeimos, 1941 m. birželio 14 d. ištremtos iš Rokiškio aps. Panemunio vls. Raviškių k., tremties byloje.

Dokumento apimtis (dydis (cm), trukmė)
15x20
Fondo Nr.
V-5
Apyrašo Nr.
1
Bylos Nr.
39991
Bylos priedas
Įskaitos (tremties) byla
Lapų Nr.
103-10