Vaizdai

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

Lietuvos karo aviacijos 3-čios oro eskadrilės vadas, karo lakūnas, majoras Antanas Stašaitis su šeima ir tarnybos kolegomis

1932 m. vasara Nuotrauka
Tema: 02. Lietuvos Respublika tarpukariu (1918–1940 m.), 15. Sovietų valdžios represuoti asmenys

Pirmoje eilėje iš kairės: 1. 3-čios eskadrilės karo lakūnas, viršila Aleksas (Mejeris) Mariūnas (pažymėtas Nr. 1), 3. Elžbieta Stašaitienė, A. Stašaičio žmona, 4. A. Stašaitis (pažymėtas Nr. 3), 5. 4-os eskadrilės karo lakūnas, majoras Vytautas Jablonskis (pažymėtas Nr. 5), 6. 4-os eskadrilės karo lakūnas, leitenantas Kazys Šimkus (pažymėtas Nr. 6), 7. [Janina Radvenienė, G. Radvenio žmona], 8. 3-čios eskadrilės karo lakūnas, jaunesnysis leitenantas Gregorius (Heidrikis) Radvenis (pažymėtas Nr. 7), 9. 3-čios eskadrilės karo lakūnas, viršila Jurgis Draugelis (pažymėtas Nr. 8). Antroje eilėje: 3-čios eskadrilės karo lakūnas, kapitonas Vladas Morkus (pažymėtas Nr. 4).

Majoras A. Stašaitis, kapitonas V. Morkus ir viršila J. Draugelis sovietų valdžios buvo represuoti.  

Anotacija parengta pagal Mindaugo Sereičiko pateiktą informaciją. Daugiau informacijos galima rasti: https://www.plienosparnai.lt/

Įvykio vieta
[Palanga]
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
46
Bylos Nr.
3940
Lapų Nr.
2-142