Vaizdai

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

[Seinų apskrities] policininkai

1928–1929 m.
Tema: 02. Lietuvos Respublika tarpukariu (1918–1940 m.)

Pavadinimas parengtas pagal Raimundo Klimavičiaus pateiktą informaciją.

Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
46
Bylos Nr.
3940
Lapų Nr.
2-137