Vaizdai

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

Partizanų rėmėja Bronė Mažonaitė, partizanai Pranas Liutikas-Bizūnas ir Stasė Bukauskaitė

1947 m. rugpjūčio mėn. Fotokopija
Tema: 03. Lietuva SSRS okupacijos metais (1940–1990 m.), 12. Antisovietinis pasipriešinimas Lietuvoje (1940–1941, 1944–1956 m.)

Iš kairės: 1. B. Mažonaitė, 2. Kazio Venskaus-Adomaičio vadovaujamo būrio partizanas P. Liutikas-Bizūnas, 3. Petro Bukausko vadovaujamo būrio partizanė Stasė Bukauskaitė. 

Nuotrauka daryta partizanų rėmėjo Jurgio Šemetos ūkyje Mažeikių aps., Ylakių vls., Rumšaičių k., į kurį P. Liutikas-Bizūnas atvyko su būrio vadu K. Venskumi-Adomaičiu, kad susitiktų su P. Bukausko būrio kovotojais. 

B. Mažonaitė (g. 1931 m.), partizano Vacio Mažono-Auklėtinio sesuo, buvo partizanų rėmėja. Lietuvos SSR valstybės saugumo ministerijos (MGB) Mažeikių apskrities skyriaus suimta 1947 m. spalio mėn.   

S. Bukauskaitė (g. 1929 m.), partizanų Petro ir Juozo Bukauskų sesuo, 1946–1947 m. buvo partizanų remėja, netoli B. Mažonaitės namų įrengtoje slėptuvėje besislapstantiems jos broliui ir kitiems nešė maisto produktus. 1947 m. pavasarį įstojo į partizanų būrį, vadovaujamą jos brolio P. Bukausko, palaikė ryšius su Venskaus-Adomaičio būrio, veikusio Židikų ir Ylakių vls., partizanais ir kitais būriais, gamino maistą. Lietuvos SSR valstybės saugumo ministerijos (MGB) Mažeikių apskrities skyriaus suimta 1947 m. spalio mėn.   

Petras ir Juozas Bukauskai, Vacys Mažonas-Auklėtinis, Kostas Navardauskas žuvo 1947-09-27 per karinę-čekistinę operaciją.  

   

Autorius
Partizanas Gediminas (slap.)
Įvykio vieta
Mažeikių aps., Ylakių vls., Rumšaičių k., Jurgio Šemetos ūkis
Dokumento apimtis (dydis (cm), trukmė)
3x5
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
36932/3
Bylos tomo Nr.
2
Lapų Nr.
95-1